کلکسیون خارج از تاریکی

کلکسیون خارج از تاریکی

دومین کلکسیون محصولات پنزی است.

اولین هدف آباژور، ایجاد روشنایی و خارج کردن شما از تاریکی محل است . دومین کلکسیون پنزی داستانش درباره سختی خارج شدن از تاریکی ها و حرکت به سمت روشنایی است. و زمانی که از تاریکی خارج می شویم، رنگ ها را می بینیم که کلکسیون بعدی پنزی است.

زندگیتان همیشه پر از نور