کالای فیزیکی

بزکوهی

بزکوهی
بزکوهی
بزکوهی
ناموجود
اضافه به سبد خرید

سنگ و فلز درقالب نقوش جانوری، خلق می‌کردند،که شاید این نقوش برای آنان نمادی از خدایان بوده است. در میان این نقوش، نقش مایه بز کوهی در سبک‌های متنوع بیش از دیگر حیوانات خود نمایی می‌کند. بزهای کوهی با شاخ‌های بلند در آثار و نقوش بدست آمده جایگاه ویژه و انکار ناپذیری دارد. تا کنون آثارمختلفی از شکل این بز به‌صورت واقع گرایانه یا تجریدی بر روی ظروف سفالی به جای مانده است. بز در آن دوره نمادی از رب النوع، نیروی زندگی، خالق انرژی و نگهبان درخت زندگی، خدای باران، نمادی از #ماه و به‌عنوان سرچشمه نزول #باران، پیروزی، ازدیادمحصول و باروری بوده است. نماد بز کوهی بر سفالینه برجا مانده این دوران مبین این است که ظرف پرازنعمت و محصول دوچندان گردد.
منبع:
https://worldpets.ir/mountain-goat-history/